סריקת תמונות

הטכנולוגיה המיוחדת של סריקת נגטיבים ושקופיות

בעידן בו קיימת טכנולוגיה לכל צורך כמעט, אין כל פלא בכך שכיום ניתן לבצע סריקת נגטיבים או סריקת שקופיות, של כל התמונות שצילמנו לפני ארבעים, חמישים, שישים שנה ויותר. השאלה כיצד עובדת טכנולוגיה זו, ששונה מטכנולוגיית הסריקה הפשוטה עליה מבוסס למשל הסורק הביתי. התשובה היא שמדובר בטכנולוגיה זהה לחלוטין, אלא שבמקרה של נגטיבים ושקופיות נוסף לתהליך שלב אחד נוסף, שאינו נדרש במקרה של סריקת תמונות מודפסות. בשורות הבאות נסביר לכם על הטכנולוגיה שבאמצעותה מבוצעת הסריקה ועל המרכיב הנוסף שמאפשר לה לפעול גם במקרה של נגטיבים ושקופיות.

טכנולוגיית סריקת שקופיות ונגטיבים

תחילה, סריקה פשוטה – טכנולוגיה זו מבוססת על קרני אור המוקרנות על גבי התמונה, ובהתאם לאור המוחזר מהתמונה, יודע הסורק מהו הגוון המדויק המופיע בתמונה. יכולת ההבחנה של הסורק עומדת על 16 מיליון צבעים, מה שמבטיח דיוק מרבי בסריקת התמונה. באמצעות הבדלי הצבע בין הפיקסלים הרבים מהם מורכבת התמונה, נוצרות גם הדמויות השונות שמופיעות על גבי התמונה, ובכך למעשה נסרקת התמונה אל קובץ דיגיטלי – באמצעות הבחנה בין גוונים. כאשר מדובר באפשרות של סריקת נגטיבים או סריקת שקופיות, נוסף שלב אחד נוסף שמחייב הקרנת אור דרכם על מנת להמיר אותם לתמונה שאותה ניתן לסרוק.

לקריאה נוספת: http://www.memoriz.co.il/%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D/

למה נועד המרכיב הנוסף?

נגטיבים ושקופיות הם למעשה משטחים שעל גביהם נשמרת גרסה מוקטנת של התמונה ובצבעים הפוכים. בעבר, כאשר היינו רוצים לעשות ערב משפחתי של צפייה בשקופיות, היינו מרכיבים את מקרן השקופיות, שהיה מקרין אלומת אור חזקה דרך השקופית, ועל גבי הקיר הייתה מתקבלת התמונה האמיתית. את אותו השלב יש לעשות גם בתהליך של סריקת שקופיות, כמו גם בתהליך של סריקת נגטיבים. מכשיר הסריקה לוקח כל שקופית וכל תמונת נגטיב, ומקרין דרכה אלומת אור חזקה המקרינה את התמונה האמיתית על גבי משטח ייעודי בתוך המכונה. או אז נכנס הסורק לפעולה וסורק את התמונה שמתקבלת על אותו משטח. המשמעות היא שהסריקה מבוצעת בצורה זהה לסריקה של תמונה רגילה, אלא שהמכשור הייעודי לצורך סריקת נגטיבים ושקופיות, כולל בתוכו גם את השלב של הקרנת אלומת האור דרכם, על מנת ליצור את התמונה האמיתית. מיותר לציין, שמכונות אלה מיועדות להשיג סריקה באיכות מקסימלית, והתוצאה המתקבלת זהה לתוצאה המתקבלת בסריקת כל תמונה רגילה אחרת, וזאת כמובן בתנאי שמבצעים את התהליך במקום מקצועי עם המכשור המתאים, ועם אנשי המקצוע המתאימים שמתפעלים אותו.