רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס – מי היה האיש ומה יחודו?

רבי מאיר בעל הנס
רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס היה אחד מגדולי התנאים בהיסטוריה של העם היהודי. הוא חי בדור השני שלאחר חורבן בית המקדש, דור רביעי לתנאים והיה נחשב לגדול התנאים בדורו. רבי מאיר היה תלמידו המצטיין והאהוב ביותר על רבי עקיבא ולמד גם תורה תחת רבי ישמעאל. לאורך ההיסטוריה מוזכר רבי מאיר כבעל הנס וידוע כמי שזכותו עומדת לדעת לעם ישראל בסגולות וישועות. כיום עשרות אלפי אנשים בשנה מגיעים אל קבר רבי מאיר בעל הנס שבטבריה כדי להתפלל לישועות מהקב"ה בזכותו של התנא הקדוש.

על משפחתו של רבי מאיר:

רבי מאיר הנו מזרע נירון. נירון היה שר צבא גדול של הקיסר הרומי. הקיסר שלח את נירון להחריב את ירושלים וכאשר הגיע אל העיר הוא ראה תינוק ושאל אותו מה הוא למד היום. התינוק ענה לו "ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל…" ונירון הבין את המסר שאם יחריב את העיר הקב"ה יעניש אותו. הוא ברח מהצבא הרומי ועלה לישראל. מזרעו יצא רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר נשא את ברוריה לאישה, שהייתה ידועה כחכמה וצדיקה מאוד. ברוריה הייתה בתו של התנא רבי חנינה בן תרדיון שהיה חלק מעשרת הרוגי מלכות. ברוריה הייתה לומדת תורה שעות רבות במהלך היום מפי חכמים רבים ובמשך שנים.

האם תמיד הוא נקרא רבי מאיר?

שמו המקורי של רבי מאיר היה רבי נהוראי אולם חידשו לו את השם לרבי מאיר שכן הוא מאיר עיני חכמים בהלכה. יש אומרים שגם שמור המקורי מנהיר עיני חכמים אך רבים נקראו בשם זה בעבר וכדי לייחד אותו חידשו לו את השם לרבי מאיר.

מדוע הוא נקרא רבי מאיר בעל הנס?

רבי מאיר בעל הנס נקרא כך בשל המעשה שעשה עם אחותה של ברוריה אשתו בעת שהצילה מימי הרומאים. על פי הסיפור שמסופר בגמרא, אחותה של ברוריה אשתו נקלחה למאסר על ידי הרומאים. ככל הנראה הייתה בבית בושת. ברוריה התמלאה בצער ולא יכולה הייתה לשאת את הכאב. היא בקשה מבעלה רבי מאיר שייקח כסף וילך לפדות אותה ולשחררה. רבי מאיר נענה לבקשתה של ברוריה, לקח שק גדוש במטבעות זהב והגיע אל השומר בכניסה למקום בו כלואה אחות אשתו. הוא ביקשה לשחד את השומר כדי שישחררה. חצי מהכסף ייקח לכיסו ואת החצי השני ישמור כדי לשחד את הממונים עליו שישאלו מדוע חסרה אסירה. בתחילה השומר לא התרצה ופחד שיהרגו אותו לאחר שיגמר לו הכסף לשחד את הממונים עליו. במקרה כזה אמר לו רבי מאיר בעל הנס שיאמר את המשפט "אלקא דמאיר ענני" והוא ינצל. שוב השומר לא האמין אז רבי מאיר התגרה בכלבי השמירה במקום שרצו אליו והחלו לתקוף אותו. הוא צעק את המשפט "אלקא דמאיר ענני" והכלבים עזבו אותו וחזרו למקומם… השומר ראה את זה והאמין כעת לרבי מאיר והסכים לעסקה. לאחר שנגמרו לו מטבעות הזהב השומר עמד לתלייה בכיכר העיר והוא צעק "אלקא דמאיר ענני" והוא אכן ניצל ולא הצליחו להורגו. ששאלו מה קרה ואיך קרה הנס? הוא סיפר על רבי מאיר והם החלו לרדוף אחריו במקום השומר.